fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ระพีพันธุ์ กัลยาวินัย

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.จุฬาลงกรณ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

7:30 - 13:30

วันจันทร์
-
วันอังคาร

7:30 - 16:00

วันพุธ

7:30 - 16:00

วันพฤหัสบดี

7:30 - 16:00

วันศุกร์

7:30 - 16:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.ฐปนกุล เอมอยู่
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ