0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ระพีพันธุ์ กัลยาวินัย

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.จุฬาลงกรณ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

07:30-13:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

07:30-16:00

วันพุธ

07:00-16:00

วันพฤหัสบดี

07:30-16:00

วันศุกร์

07:30-16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์วิกรานต์ สุรกุล
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ