0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

16:00-17:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม