0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.รับพร ทักษิณวราจาร

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
  • อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2556
  • ประสาทวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ระบบประสาท

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-14:00

วันอังคาร

08:00-20:00

วันพุธ

07:00-14:00

วันพฤหัสบดี

12:00-20:00

วันศุกร์

08:00-12:00

วันเสาร์

08:00-15:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สมองและระบบประสาท

แพทย์หญิงจุฑาฑิพย์ รัตนพันธ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.สลิษา ประดิษฐบาทุกา
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.ชไมพร เตชะกำพุ
ศูนย์สมองและระบบประสาท