0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ศรัญญา คุณเขต

ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ตจวิทยา (ด้านผิวหนังและเลเซอร์ความงาม)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • ตจวิทยา รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

12:00 - 20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

พญ.วิภาวี อุนสกุล
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
พญ.มานิตา อัตถสุริยานันท์
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
นพ.สิวะรัตน์ โชตินุกูล
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
พญ.ศศธร สิงห์ทอง
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง