0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตับ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

13:00-14:30

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์คมเดช ธนวชิระสิน
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม