0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมบดเคี้ยว

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเจ็บปวดใบหน้าและช่องปาก
  • มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกสาขาชีววิทยาช่องปาก

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

13:00 - 16:00

เฉพาะเสาร์ที่ 1,3,5

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม