fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รศ.พญ.สุมาภา ชัยอำนวย

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมโรคข้อ

ประวัติการศึกษา

  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม,อังกฤษ (2549)
  • อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกา (2547)
  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) (2542)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

16:30-19:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

16:00-19:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

08:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม