0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ของรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกา (2542)
  • อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์อเมริกัน มหาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกา (2539)
  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2534)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

18:00-20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

พญ.พรพิชญา บุญดี
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.สุทัศน์ คันติโต
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า