0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศัลยศาสตร์, รพ.ตำรวจ
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-12:00

วันอังคาร

08:00-16:00

วันพุธ

08:00-16:00

วันพฤหัสบดี

08:00-20:00

วันศุกร์

08:00-12:00

วันเสาร์

08:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม