fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธเนศ จุนเจือจาน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำแผนกตรวจสุขภาพ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

07:30 - 14:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ