fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ฐปนกุล เอมอยู่

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

8:00 - 16:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

12:00 - 22:00

วันพฤหัสบดี

8:00 - 12:00

วันศุกร์

8:00 - 16:00

วันเสาร์

8:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม