0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ทยาวีร์ ลิ่มสุวรรณ์

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล พ.ศ.2547
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ม.มหิดล พ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก พ.ศ.2552

สมาคมทางการแพทย์

  • สมาชิกสามัญ ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 10:00

อาทิตย์ที่ 1 3 และ 5
วันจันทร์

09:00 - 20:00

วันอังคาร

09:00 - 16:00

วันพุธ

09:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

09:00 - 12:00

วันศุกร์

09:00 - 18:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม