0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อุไรพร ลือเกียรติไพศาล

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-16:00

วันอังคาร

08:00-18:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

07:00-16:00

วันศุกร์

13:00-22:00

วันเสาร์

12:00-20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม