0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย ปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00-16.00

อาทิตย์ที่ 2,4 ของเดือน
วันจันทร์

-

วันอังคาร

17.00-20.00

อังคารที่ 2,4 ของเดือน
วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09.00-16.00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม