fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

ศูนย์อายุรกรรม, สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ผลงานแต่งตำราโรคไตภาษาอังกฤษที่พิมพ์ขายนานาชาติ 2 เล่ม
  • มีผลงานวิจัยเรื่องโรคไตและการเปลี่ยนไต กว่า 42 เรื่อง

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต, แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, Christ Hospital Oaklawn, Illiois,, U.S.A
  • อายุรศาสตร์โรคไต, British Columbia Vancouver, Canada

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

9:00 - 12:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

9:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

9:00 - 12:00

วันเสาร์

9:00 - 12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม