0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วรชัย รัตนธราธร

ศูนย์มะเร็งพระรามเก้า

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, โรคมะเร็งและเคมีบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2519
  • อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวย์นสเตทดีทรอยต์มิชิแกนสหรัฐอเมริกา 2523
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยเวย์นสเตทดีทรอยต์มิชิแกนสหรัฐอเมริกา 2525
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

12:00-15:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์มะเร็งพระรามเก้า

พญ.วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์
ศูนย์มะเร็งพระรามเก้า
นพ.ธัช อธิวิทวัส
ศูนย์มะเร็งพระรามเก้า
นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข
ศูนย์มะเร็งพระรามเก้า