0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.พิงศวรรศ คงมาลัย

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

13:00-20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม