0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

07:00 - 16:00

วันจันทร์

07:00 - 13:00

วันอังคาร

07:00 - 18:00

วันพุธ

07:00 - 13:00

วันพฤหัสบดี

07:00 - 17:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ชนรัฐ เสถียร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ