0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ธีรดา ศิริปุณย์

ศูนย์อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

17:00-22:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม