0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.กอเทพ เทพสิทธา

ศูนย์อายุรกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • นิติเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • นิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

17:30-19:30

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข
ศูนย์อายุรกรรม