0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศูนย์การแพทย์

สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง

          ตั้งอยู่ที่ ชั้น 11 ของศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B ชั้น 11) เป็นสถาบันซึ่งรักษาอาการปวดแบบเชิงรุก ที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาปวด เรื้อรังที่พบบ่อยในแต่ละช่วงอายุของประชาชนยุคปัจจุบัน เพื่อรู้ทัน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ตลอดจนเพื่อการรักษาที่ครบวงจร โดยนําเทคโนโลยีทางการแพทย์ล่าสุดมาเป็นการรักษา หลักและนําจุดเด่นที่มีคุณค่าของการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้า มาผสมผสาน
          เป็นการรักษาที่เป้าหมายหลักไม่เพียงให้หายป่วยกลับมาเป็นคนเดิม แต่เป็นคนใหม่ ที่ร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งกว่าเดิม เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสการกลับมา ของอาการ และเพื่อเพิ่มความพร้อมที่จะกลับไปทํางานและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและ มั่นใจ

          เป็นสถาบันที่มีทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ครบตามข้อกําหนดมาตรฐานสากลการรักษาความปวดแบบสหสาขา (Multidisciplinary Team Pain Management) เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมได้ครบทุกมิต

          เป็นสถาบันที่มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทํางานเป็นทีมครบวงจร ณจุดเดียว (Single Stop Service) เพื่อให้ได้บทสรุปของการวินิจฉัยและแผนการรักษาร่วมกัน ลดปัญหาความผิดพลาดและความสับสน

เป็นสถาบันที่แพทย์ซึ่งเป็นที่มนักกายภาพบําบัด นักเวชศาสตร์การกีฬา แพทย์แผนไทยประยุกต์ และครูโยคะ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Team Building ร่วมกันเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

ภายในสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ประกอบด้วย 5 คลินิกหลัก คือ

1.Office Syndrome Clinic คลินิกรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

จัดเป็นโรคยอดฮิตติดอันดับของกลุ่มควัยทำงานในปัจจุบัน ซึ่งมักพบอาการปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง เป็นต้น เนื่องจาการนั่งทำงานในท่วงท่าผิดลักษณะนานเกินไป ภายในศูนย์จะมีบริการตรวจประเมินร่างกายโดยแพทย์ และวางแผนการรักษาให้กับผู้ที่มารับบริการ โดยมีเครื่องมือการรักษาที่โดดเด่น คือ คลื่นกระแทกช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) ซึ่งเป็นการรักษาโดยใช้คลื่นกระแทกบนกล้ามเนื้อที่มีอาการปวด และปรับสภาพร่างกายในห้องเยือกแข็งที่อุณหภูมิ –110 องศาเซลเซียส เพื่อลดอาการช่วยปวดเรื้อรัง และยังช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น โดยแพทย์จะติดตามอาการและปรับวิธีการรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

2.Sport Injury Clinic คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนเมืองสายสปอร์ต ที่ไม่ว่าจะชื่นชอบเรื่องวิ่ง ปั่นจักรยาน ฟิตเนสต่างๆ หรือเตะฟุตบอล รวมไปถึงนักกีฬาอาชีพก็ยังได้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาและนักกีฬาอาชีพ ทั้งในกลุ่มเฉียบพลัน และเรื้อรัง มักเป็นของคู่กัน  โดยจะมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการรักษาด้วยเครื่องมือมือต่างๆเช่น shock wave ,laser เป็นต้น และยังสามารถช่วยเร่งการฟื้นตัวจากการเล่นกีฬาหลังจากออกกำลังกายหนักด้วย Ice Lab (ห้องเยือกแข็งอุณหภูมิ –110 องศาเซลเซียส) เพื่อกระตุ้นระบบต่างๆ ของร่างกายให้เกิดการฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วที่สุด

3.Joint and Spine Clinic คลินิกรักษาอาการปวดข้อและกระดูกสันหลังเสื่อม

สำหรับข้อต่อต่างๆ และกระดูกสันหลัง เมื่ออายุมากขึ้นย่อมส่งผลต่อร่างกาย ยิ่งในประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างในปัจจุบัน จัดเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเตรียมรับมือ ดังนั้นการได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการรักษาผ่านเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัย จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ วิธีการรักษาจึงมุ่งเน้นรูปแบบ Hydrotherapy หรือ การออกกำลังกายในน้ำ เลือกใช้ Underwater Treadmill (ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำระบบอัตโนมัติ) เป็นเครื่องมือหลัก เพื่อออกกำลังกายข้อสะโพก ข้อเข่า เพื่อลดอาการปวดและส่งเสริมให้ข้อต่อนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

4.Body Adjustment Clinic คลินิกจัดโครงสร้างร่างกาย

สภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ยิ่งเฉพาะโครงสร้างของกระดูกที่เป็นแกนสำคัญของร่างกาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของคนทุกเพศวัยในปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมการใช้ร่างกายเปลี่ยนไป และมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจากความเสื่อมที่ตามมากับอายุ  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจประเมินลักษณะโครงสร้างร่างกาย และให้การรักษาเพื่อปรับโครงสร้างให้เป็นปกติ พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดจะใช้เตียง Manuthera ซึ่งเป็นเตียงจัดกระดูกเข้ามาช่วยเพิ่มการรักษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

5.Living Well Clinic คลินิกรักษาอาการปวดในผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง

เป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตที่ทุกคนอยากถอยให้ห่าง แต่กลับพบว่ามีประชากรกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการของโรคและมีผลกระทบต่อร่างกายจากกระบวนการรักษา ไม่ว่าจะทั้ง อาการปวดและอาการชา จากการฉายแสง หรือ การทำเคมีบำบัดบางชนิด เพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยให้หายจากอาการปวด ด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) และมีการส่งเสริมร่างกายด้วยการออกกำลังกายให้กลับมามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ชั้น 11 อาคาร B โทร 1270