โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 ทันสุขภาพ

วันที่โพสต์ 23 มิถุนายน 2020

วันที่โพสต์ 23 มิถุนายน 2020

การตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสามารถหาสาเหตุและความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น เพราะบางครั้งอาการของโรคอาจจะไม่มีสัญญาณใดๆแสดงเตือนก่อน สำหรับแพกเกจ 9 ทันสุขภาพ ได้ถูกออกแบบตามอายุและเพศของผู้ตรวจคัดกรองเพื่อให้ได้รับการแนะนำการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธี – สอบถามเพิ่มเติม โทร 1270 ต่อ 18051-2 / ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 8

9 Active (Female)

ราคา : 28,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Classic plus

ราคา : 7,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Gold (Male)

ราคา : 10,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Gold (Femal)

ราคา : 11,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Gold plus (Male-Female)

ราคา : 17,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Diamond (Male)

ราคา : 24,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Diamond (Female)

ราคา : 26,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Active (Male)

ราคา : 25,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Classic

ราคา : 3,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น