โปรแกรมตรวจสุขภาพครบรอบ 28 ปี

วันที่โพสต์ 29 มิถุนายน 2020

วันที่โพสต์ 29 มิถุนายน 2020

9 Classic หญิง-ชาย

ราคา : 2,890 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Executive หญิง-ชาย

ราคา : 5,990 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Executive Plus หญิง

ราคา : 10,490 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Premium ชาย

ราคา : 10,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Premium หญิง

ราคา : 14,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Gold ชาย

ราคา : 24,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Gold หญิง

ราคา : 26,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Advance ชาย

ราคา : 53,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Advance หญิง

ราคา : 54,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Special Cancer ชาย

ราคา : 17,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Special Cancer หญิง

ราคา : 21,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Special Heart ชาย

ราคา : 15,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Special Heart หญิง

ราคา : 15,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Special GI ชาย

ราคา : 40,800 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Special GI หญิง

ราคา : 43,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

9 Executive Plus ชาย

ราคา : 7,590 ฿

เพิ่มลงรถเข็น