อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิตได้ พ่อแม่ควรสังเกตอาการหลังลูกติดโควิด