โรคฝีดาษลิง

อีกโรคระบาดจากสัตว์ที่มาสู่มนุษย์ ซึ่งมีสาเหตุจากการได้เชื้อไวรัส ผ่านการสัมผัสกับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ป่า