0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กาญจนา อุดมชัยกุล

ศูนย์อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, รพ.รามาธิลบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-16:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

10:00-18:00

วันพุธ

07:00-15:00

วันพฤหัสบดี

07:00-15:00

วันศุกร์

07:00-15:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม