0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ทวีรัตน์ ขำคมกุล

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา
  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2524)
  • วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2530)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.เพ็ญประภา ภูมิพิชญดำรง
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.สุรางค์ เขียวประเสริฐ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.จีระวัฒน์ วิวัฒนานุสรณ์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน