0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.เพ็ญประภา ภูมิพิชญดำรง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

6:00 - 18:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

18:00 - 6:00

วันพุธ

18:00 - 6:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

6:00 - 18:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.ทวีรัตน์ ขำคมกุล
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.สุรางค์ เขียวประเสริฐ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.จีระวัฒน์ วิวัฒนานุสรณ์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน