0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.เพ็ญประภา ภูมิพิชญดำรง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

6:00 - 18:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

18:00 - 6:00

วันพุธ

18:00 - 6:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

6:00 - 18:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.บุษกร ไพศาลโรจนรัตน์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.สุรางค์ เขียวประเสริฐ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.จีระวัฒน์ วิวัฒนานุสรณ์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน