0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.โสภณ จิรสิริธรรม

ศูนย์อายุรกรรม, สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมทั่วไป,การปลูกถ่ายอวัยวะ

ตำแหน่ง

  • M.D., Board of General Surgery

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ

9:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์

9:00 - 12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม