ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง

การผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง แผลเล็ก รวดเร็ว ปลอดภัย รักษาอาการปวดหน่วง ไม่มั่นใจ ทรมานจากไส้เลื่อน

HPV vaccine ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ การฉีดวัคซีน HPV และการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

การทำหมันชายถือเป็นการคุมกำเนิดถาวร แต่ก็สามารถแก้ไขได้ … Read more

มะเร็งปากมดลูก

การติดเชื้อไวรัส HPV สาเหตุหลักการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่เมื่อเป็นมากขึ้นมักมีอาการแสดงให้พบได้บ้าง ควรตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง

ปลูกถ่ายไตซ้ำ

ผ่าตัดปลูกถ่ายไตซ้ำ มาจากปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง เสี่ยงกว่าครั้งแรกมากน้อยแค่ไหนต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนผ่าตัด

มะเร็งปอด

ผู้คนเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากควันบุหรี่ ทั้งสภาพอากาศในเมืองใหญ่และควันเผาไหม้ PM2.5

เปลี่ยนไตอยู่ได้นานกี่ปี

การผ่าตัดเปลี่ยนไต หรือผ่าตัดปลูกถ่ายไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด

รายละเอียดงาน แปลภาษาให้ให้ลูกค้าต่างชาติที่มารับบริการ … Read more

ภาวะ DKA คือ ภาวะที่เลือดเป็นกรดจากการคั่งของสารคีโตนร่วมกับมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

คู่มือเกี่ยวกับการนัดหมายฉีดวัคซีน ทั้งการลงทะเบียน เลื่อนวันนัดหมาย รวมถึงการโอนสิทธิ์