0
Cart
Login | Register

29YRSth
HEALTHCARE
YOU CAN TRUST

29YRSth
HEALTHCARE YOU CAN TRUST

29YRSth
HEALTHCARE
YOU CAN
TRUST

29YRSth
HEALTHCARE
YOU CAN TRUST

29YRSth
HEALTHCARE YOU CAN TRUST

29YRSth
HEALTHCARE
YOU CAN
TRUST

Healthcare You can Trust

ทำไมต้องเป็นเรา รพ.พระรามเก้า?

C

Collaboration

ความร่วมแรงร่วมใจที่เป็นหนึ่งเพื่อพัฒนารพ.ให้เป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชน และบุคลากรทุกคน

A

Agility

พร้อมเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่คาดฝันและพร้อมพัฒนาสิ่งใหม่

T

Trust

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจต่อวิชาชีพเพื่อนร่วมงานและประชาชนทุกคน

29th

years

Accredited by

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Accredited By
Global Healthcare Accreditation (GHA)
And Joint Commission International (JCI)

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคซับซ้อน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ ตัวอาคารสูง 17 ชั้น
ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์และคลินิคต่าง ๆ กว่า 22 ศูนย์การรักษา

166

จำนวนเตียง

581

จำนวนแพทย์

443893

จำนวนผู้ป่วยต่อปี

OUT PARTNERS YOU CAN TRUST

พันธมิตรด้านสุขภาพ